woensdag 30 maart 2022

Steenbakkerij Vanheusden in Piringen

Mijn nieuwsbrief zorgt bijna elke keer voor interessante reacties. Dit keer kregen we niet alleen info over de productie van 'kabelpannen' in Heers, er werden ook contactgegevens toegestuurd van iemand die ons veel zou kunnen vertellen over de pannenfabriek in Kortessem én we ontvingen prachtige foto's van de nieuwste steenbakkerij in onze Limburgse inventaris: de steenbakkerij van de familie Vanheusden in Piringen (Tongeren)!

Paul De Niel, voormalig conservator van het Ecomuseum en Archief van de Boomse Baksteen (EMABB) was namelijk ooit (in 1986!) op bezoek geweest bij steenbakker Vanheusden en maakte toen een hele reeks prachtige foto's.

Hieronder mogen we er enkele tonen (heel erg bedankt, Paul!).

Overzichtsfoto van de veldsteenbakkerij: achteraan op de foto ligt een afgekoelde oven en bakstenen die op paletten gestapeld zijn, daarnaast een grote hoop leem. Helemaal achteraan ligt de straat (Lankgracht). Links en in het midden zien we de droogloodsen met vooraan in het midden de kleimolen, daarachter (niet goed zichtbaar) de stenenpers. Vergelijk deze indeling met de luchtfoto uit 1979.
De afgekoelde oven wordt afgebouwd. We zien Marcel Vanheusden en zijn zoon Michel. De derde persoon is ons niet bekend. Opvallend is de hoogte van de uitgebakken oven. De oven is veel hoger opgebouwd dan andere ovens die we zagen (vb. Werm) of waarvan we foto's hebben gezien. De stenen zijn erg helder rood.Stenen persen aan de steenpers: van relatief droge leem (klei) worden stenen twee per twee geperst. De vorm wordt telkens met zand of zaagsel bestrooid. Dezelfde steenpers wordt nu ook nog gebruikt door steenbakker Wagemans in Werm. Blijkbaar is er ook een machine die de klompen leem (klei) aanvoert.
 
Welkom!

Een Limburgse inventaris!?

Een inventaris van 'alle' Limburgse panovens, pannenfabrieken en steenbakkerijen? Allicht onbegonnen werk... In elk geval wil ik m...