zaterdag 25 februari 2023

Een interessante pannenboekhouding uit 1828


Een van de belangrijkste Schulense pannenbakkersfamilies was de familie Vos. In 2007 kreeg de gemeente Herk-de-Stad een boekje overhandigd van een erfgenaam van deze familie. Het oude boekje bevat notities van Pieter Jan Vos en dateert van het eind van de 18de en de eerste helft van de 19de eeuw. Het bevat zo'n 70 pagina's en de oudste notitie is van ongeveer 1790. Je kan het volledig doornemen op onze website over Schulense pannen- en pannenbakkers.

In het boekje werden allerlei gegevens genoteerd: over pachten, aankopen van hout, geproduceerde en verkochte pannen, het bouwen van een oven... Het bevat erg interessante informatie over de pannenproductie van deze familie in het begin van de 19de eeuw. 

In het jaar 1828 noteert Pieter-Jan Vos eerst wie er pannen besteld heeft, daarna hoeveel pannen per oven geproduceerd werden en tenslotte hoeveel pannen er van elke oven werden verkocht. De notities zijn niet volledig bewaard en het is onduidelijk of hij dit vervolgens noteert of dat alles in een keer werd neergeschreven.

(...)

Dito W. Meijnen van Beringe(n) moet hebben in het iaer 1828 veijf deijsent pannen van de eerste oven (die) gestoekt werden

Dito Van Roe van Berin(gen) moet hebben in het iaer 1828 veijf dijsend pannen

Dito Vandermaesen van Berin(gen) moet hebben in het iaer 1828 driedeijsend pannen

Dito den regter Bekkers van Berin(gen) moet hebben in het iaer 1828 driedeijsend pannen

Dito Pleymers van Beringe(n) moet hebben tweedeijsend pannen

Dito mijnheer Berten moet hebben in het iaer vier deijsent (...?) pannen

Dito Heijligen van Beringen moet hebben drie deijsent pannen

Dito meijnheer Kivenaels moet hebben twee deijsent pannen van den tweeden hoven

Dito mijnheer Laenmeters moet hebben drie deijsent pannen

Dito Vanvinkelsem van Beringen moet hebben twalfhondert pannen  

Dito mijnheer Vandeloer van Beringen moet hebben twee deijsent pannen

Dito een wedewe(?) woenende aen den (...?) moet hebben veijftien hondert pannen

Dito mijnheer Schoenen moet hebben vijftien hondert pannen

Dito Meijnen moet hebben eendeijsent pannen

Dito Dierries (?) moet hebben vijftienhondert pannen


... Dat zijn in het totaal 38 500 bestelde pannen.

Vervolgens noteert hij de productie per oven, zowel het aantal gewone Schulense dakpannen als het aantal voesten of vorsten of vorstpannen:

In den eerste hoeven is gewest sees deijsent vier hondert pannen

In de twee hoeven is gewest sees deijsent negen hondert pannen en hondert (...?) 48 voes pannen

In den derden hoeven is geweest sees deijsent vijfhondert vijftig panen en tweehondert voeste

In den vierden hoeven is gewest sees deijsent seven hondert pannen en hondert tagtig voeste

In den veijfden hoeven is geweest sees deijsent seven hondert pannen en sees en twintig voeste

In den seesden hoeven is geweest sees deijsent en eenhondert pannen en hondert vijftig voeste pannen

In de sevenste hoeven is gewest sees deijsent vijfhondert pannen en vijftig voeste pannen

In den 8 hoeven is geweest sees deijsent vijfhondert en hondert vijftig voeste

(...)

(hierna ontbreken enkele pagina's want de opsomming van zijn verkopen lopen tot de 24ste oven!).

Uit de data dat de pannen uit de opeenvolgende ovens werden verkocht kunnen we opmaken hoe lang het duurde om een oven in te laden, te stoken en weer leeg te maken: 

Van den eersten hoeven sees deijsent pannen naar Beringe gegaan en twee en sevent(ig) voeste den tweden meij

De volgende ovens waren klaar op 10 mei, 16 mei, 22 mei, 31 mei, 9 juni, 17 juni... Daarna ontbreken de gegevens weer.

156 000 pannen en 2400 vorsten

Als je uitgaat van een gemiddelde van 6500 pannen per oven en 100 vorstpannen, kom je voor het jaar 1828 op een totale productie van 156 000 pannen en 2400 vorstpannen! Dat is wel een erg grote productie en vermoedelijk was dat wel een uitzonderlijk jaar. Elke oven die werd gebakken moet immers ingeladen, gestookt en leeggemaakt worden. Dat duurde blijkbaar minstens een dag of zes. Om dus 24 keer een met pannen gevulde oven te bakken kom je uit op ongeveer 5 maanden lang pannen bakken! De eerste oven van 1828 was leeggemaakt op 2 mei, de laatste was waarschijnlijk pas begin oktober gebakken!


donderdag 23 februari 2023

Nog eens een dienstmededeling

Onlangs heb ik mijn websites www.pannestraat.be en limburg.pannestraat.be nog eens moeten verhuizen nadat provider Combell zijn goedkope hostingformules geschrapt had. Zelfs met een goede dienstverlening is meer dan 200 euro per jaar wat veel van het goede...
Het wordt voor hobbyisten alsmaar moeilijker om er nog een eigen website op na te houden...
Ik hoop dat er hierdoor niet te veel foutmeldingen opduiken omdat bepaalde links niet meer werken. Er zijn ook nog wat 'issues' van mijn vorige verhuis die ik nog moet oplossen... Vervelend...Welkom!

Een Limburgse inventaris!?

Een inventaris van 'alle' Limburgse panovens, pannenfabrieken en steenbakkerijen? Allicht onbegonnen werk... In elk geval wil ik m...