donderdag 9 mei 2019

De steenbakkerij van de Mijn van Beringen

Op Erfgoedplus.be vonden we een tweede foto van de steenbakkerij van de mijn van Beringen. De foto is blijkbaar afkomstig van de 'Société Anonyme Charbonnages de Beeringen', 'de mijn' zelf dus.
De foto lijkt in de zelfde periode gemaakt te zijn als de foto op de oude postkaart die we vonden op Delcampe (let op de elektriciteitspaal!).

Op beide foto's zie je de 'rauwe' bakstenen die liggen te drogen in lange rijen. Op de nieuwe foto zien we een brandende oven. Heel waarschijnlijk is het een gewone gestapelde veldoven, maar het zou ook kunnen dat het om een klampoven gaat waarbij er met drie vaste muren werd gewerkt.

De drie mannen staan naar de oven te kijken op wat lijkt op een andere - uitgebrande en afgekoelde - oven.

Uit een klein krantenartikeltje uit het Belang van Limburg uit 1910 blijkt ook dat er al in 1910 een steenbakkerij actief was op de mijnsite in 'Stall' (Koersel, Beringen)...


Detail van de foto die we vonden op Erfgoedplus.be

Welkom!

Een Limburgse inventaris!?

Een inventaris van 'alle' Limburgse panovens, pannenfabrieken en steenbakkerijen? Allicht onbegonnen werk... In elk geval wil ik m...