maandag 9 november 2020

VVIA roept op om Steen- en Buizenbakkerij Dumoulin in Wijtschate te redden!

Op 17 oktober 2020 bezocht VVIA de buizenbakkerij van Wijtschate, omdat de organisatie deze opnieuw in de aandacht wil plaatsen en zo bijdragen tot de bescherming en behoud ervan. De buizenbakkerij kent een bewogen geschiedenis en het beschermingsdossier, sinds de sluiting in 1979, misschien nog meer.

De eigenaar, Jan Dumoulin, intussen 82 jaar, heeft er nochtans alles aan gedaan om de unieke site te beschermen en te bewaren voor de toekomst. Met zijn steun wil VVIA wil zich verder - in feite opnieuw - inzetten voor de redding van deze unieke site. 

De oorsprong van het bedrijf ligt vlak na de Eerste Wereldoorlog. Vanaf 1919 moest er in de frontstreek op grote schaal aan wederopbouw gedaan worden. In de door bommen doorploegde drassige gronden moesten opnieuw een drainageleidingen gelegd. Om snel stenen te kunnen bakken werden door Joseph Dumoulin in de regio een aantal veldovens gebouwd. Over die periode van heropbouw en de massale productie van bakstenen schreven we eerder al op deze blog.

De familie Menu bouwde in Wijtschate een eerste 'moderne' steenfabriek met ringoven, en toen deze in 1926 met problemen kampte nam Joseph Dumoulin deze over. Hij specialiseerde zich al snel in de vervaardiging van keramische drainagebuizen en holle stenen voor gewelven en vloeren. Zo ontstond de Buizen- en Steenbakkerij Dumoulin.

De situatie van deze prachtige erfgoedsite is tekenend voor vele locaties met grootschalig industrieel erfgoed. Niet alleen de bescherming is een probleem (kijk ook maar naar wat er gebeurt met het erfgoed op de mijnsite in Beringen), ook het behoud en het herbestemmen ervan is een grote uitdaging.

De Vlaamse overheid is momenteel haar erfgoedbeleid aan het wijzigen en het is de vraag of het op die manier niet nog moeilijker zal worden om dit grootschalig erfgoed te bewaren.

Omdat we we enig zicht hebben op de Limburgse situatie, steunen we graag de inspanningen die VVIA wil doen om het erfgoed van de keramische sector in Vlaanderen (steen-, pannen-, buizen-,…bakkerijen) te inventariseren, bewaren en ontsluiten. We houden jullie hiervan graag op de hoogte!

 

De indrukwekkende gebouwen van Buizen- en Steenbakkerij Dumoulin in Wijtschate (Foto VVIA)

Meer info:
- Het artikel op de website van VVIA
- Website over de Steenbakkerij Dumoulin
- Foto's van de steenbakkerij op Hullabaloo

Welkom!

Een Limburgse inventaris!?

Een inventaris van 'alle' Limburgse panovens, pannenfabrieken en steenbakkerijen? Allicht onbegonnen werk... In elk geval wil ik m...